Glico: Crisp concert

Advertising Agency: Dentsu, Japan
Executive Creative Director: Yasuhiro Sasaki
Creative Director: Hiroshi Koike
Planner / Copywriter: Kazuyoshi Ochi
Creative Producer: Naru Kudo
Art Director: Kentaro Sagara
Producers: Yasuhiro Kawasaki, Fumikazu Matsubara / Robot
Production Manager: Tomoko Nishizaki
Director: Kazuma Ikeda
Music Director: Shinya Kiyokawa
Assistant: Yudai Iwata
Assistant:Yuki Sezaki
Director of Photography: Kazuyoshi Koike
Light: Kazuyoshi Koike
Art Designer: Naoki Yoshimine
Choreographer: FUMIHITO
Make up: Shiho Kozaki
Hair: Hiroko Matsuo
Milo operator: Kazuo Dan
Offline Editor: Yusuke Kaneko
Online Editor: Toyokatsu Tanno
Sound Effect: Asuhito Izutsu
Making Director: Mitsunori Yokobori